สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.702
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส.พี. ไทย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/12/2553
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2560
วันที่หมดอายุ :07/12/2561
ที่อยู่ :424/20 ถ.กาญจนาภิเษก
:แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :02-138-2942
โทรสาร :02-138-2943
E-Mail :sales@spthai.com
Website : www.spthai.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 01/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร