สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.697
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/11/2553
วันที่เริ่มใช้ :09/11/2556
วันที่หมดอายุ :08/11/2557
ที่อยู่ :164,166 ถ.แยกสวนสยาม
:แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2917-9754 , 0-2917-9755
โทรสาร :0-2917-9755
E-Mail :akkrawath.s@gtecconsult.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/10/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร