สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.83
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2545
วันที่เริ่มใช้ :21/01/2561
วันที่หมดอายุ :20/01/2562
ที่อยู่ :1/833 หมู่ที่ 17
:ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12130
โทรศัพท์ :0-2993-8957
โทรสาร :0-2993-8957
E-Mail :hr@visuddhi.co.th
Website : www.visuddhi.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร