สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.690
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ยุทธศาสตร์วิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :15/10/2553
วันที่เริ่มใช้ :15/10/2560
วันที่หมดอายุ :14/10/2561
ที่อยู่ :85/4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่ที่ 6
:ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11110
โทรศัพท์ :02-5715013
โทรสาร :02-5714957
E-Mail :asphokaew@gmail.com
Website : VRP-engineering.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร