สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.690
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยุทธศาสตร์วิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/10/2553
วันที่เริ่มใช้ 15/10/2561
วันที่หมดอายุ 14/10/2562
ที่อยู่ 85/4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่ที่ 6
ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110
โทรศัพท์ 02-5715013
โทรสาร 02-5714957
E-Mail asphokaew@gmail.com
Website VRP-engineering.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร