สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.693
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/11/2553
วันที่เริ่มใช้ :03/11/2560
วันที่หมดอายุ :02/11/2561
ที่อยู่ :409 ถ.บอนด์สตรีท
:ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2961-0418-22
โทรสาร :0-2961-0429
E-Mail :yada.p@unityconsultant.com
Website : www.unityconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร