สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.693
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 03/11/2553
วันที่เริ่มใช้ 03/11/2561
วันที่หมดอายุ 02/11/2562
ที่อยู่ 409 ถ.บอนด์สตรีท
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 0-2961-0418-22
โทรสาร 0-2961-0429
E-Mail narong.s@unityconsultant.com
Website www.unityconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 30/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร