สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.692
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เซ็มเทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/10/2553
วันที่เริ่มใช้ :19/10/2554
วันที่หมดอายุ :18/10/2555
ที่อยู่ :83/34 ซ.ชินเขต 2 ถ.งามวงศ์วาน
:แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2954-7232 , 0-2591-6106
โทรสาร :0-2580-7440
E-Mail :janthana.s@cemtech.co.th
Website : www.cemtech.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/09/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร