สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.696
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/11/2553
วันที่เริ่มใช้ :09/11/2560
วันที่หมดอายุ :08/11/2561
ที่อยู่ :22 ซ.ลาดปลาเค้า 36 ถ.ลาดปลาเค้า
:แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2907-5951
โทรสาร :0-2940-3095
E-Mail :ongsa_ongsa@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร