สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.696
ชื่อนิติบุคคล บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/11/2553
วันที่เริ่มใช้ 09/11/2561
วันที่หมดอายุ 08/11/2562
ที่อยู่ 22 ซ.ลาดปลาเค้า 36 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2907-5951
โทรสาร 0-2940-3095
E-Mail ongsa_ongsa@yahoo.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 06/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร