สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.694
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :05/11/2553
วันที่เริ่มใช้ :05/11/2560
วันที่หมดอายุ :04/11/2561
ที่อยู่ :2 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
:แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2943-6080
โทรสาร :0-2943-6087
E-Mail :chomchan@prichgroup.com
Website : www.prichgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร