สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.694
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 05/11/2553
วันที่เริ่มใช้ 05/11/2561
วันที่หมดอายุ 04/11/2562
ที่อยู่ 2 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2943-6080
โทรสาร 0-2943-6087
E-Mail chomchan@prichgroup.com
Website www.prichgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร