สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.683
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เค. อาร์. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์อินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/09/2553
วันที่เริ่มใช้ :17/09/2555
วันที่หมดอายุ :16/09/2556
ที่อยู่ :1378 ซ.มิตรภาพ 15
:ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :30000
โทรศัพท์ :08-70055449
โทรสาร :
E-Mail :w.srimuang@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/11/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร