สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.689
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซี ไอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/10/2553
วันที่เริ่มใช้ :28/02/2561
วันที่หมดอายุ :27/02/2562
ที่อยู่ :22,24 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2
:ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2965-5461-2
โทรสาร :0-2965-5463
E-Mail :natchapat@cimthai.com
Website : www.cimthaiengineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร