สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.691
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 18/10/2553
วันที่เริ่มใช้ 18/10/2561
วันที่หมดอายุ 17/10/2562
ที่อยู่ 100 ถ.นางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 0-2678-1813 ต่อ 2001
โทรสาร 0-2678-1504
E-Mail vichan.satjasenee@sgs.com
Website www.iset-thailand.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 23/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร