สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.691
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :18/10/2553
วันที่เริ่มใช้ :18/10/2561
วันที่หมดอายุ :17/10/2562
ที่อยู่ :100 ถ.นางลิ้นจี่
:แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2678-1813 ต่อ 2001
โทรสาร :0-2678-1504
E-Mail :vichan.satjasenee@sgs.com
Website : www.iset-thailand.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร