สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.688
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไฮเวอชั่น วิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :30/09/2553
วันที่เริ่มใช้ :30/09/2553
วันที่หมดอายุ :29/09/2554
ที่อยู่ :51/081 ถ.พหลโยธิน หมู่ที่ 7
:ต.หลักหก อ.เมือง
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12000
โทรศัพท์ :0-2997-2443-5
โทรสาร :0-2997-2446
E-Mail :highversion@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/09/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร