สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.688
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไฮเวอชั่น วิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 30/09/2553
วันที่เริ่มใช้ 30/09/2553
วันที่หมดอายุ 29/09/2554
ที่อยู่ 51/081 ถ.พหลโยธิน หมู่ที่ 7
ต.หลักหก อ.เมือง
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2443-5
โทรสาร 0-2997-2446
E-Mail highversion@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/09/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร