สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.682
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สุพรีเรีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :15/09/2553
วันที่เริ่มใช้ :15/09/2560
วันที่หมดอายุ :14/09/2561
ที่อยู่ :575 ซ.วชิรธรรมสาธิต 31 ถ.สุขุมวิท 101/1
:แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :08-1440-8632 , 08-1921-5546
โทรสาร :0-2746-1285
E-Mail :superior.cm@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร