สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.687
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ออกแบบและที่ปรึกษาอาคาร ทีเอสเจ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :29/09/2553
วันที่เริ่มใช้ :29/09/2556
วันที่หมดอายุ :28/09/2557
ที่อยู่ :78/55 ม.12
:ต.บ้านเปิด อ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด :ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :40000
โทรศัพท์ :0-4322-0840,08-1799-6135
โทรสาร :0-4322-0840
E-Mail :common.99@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/07/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร