สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.684
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/09/2553
วันที่เริ่มใช้ :21/09/2561
วันที่หมดอายุ :20/09/2562
ที่อยู่ :505/10 ตรอกบางอุทิศ
:แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2289-4234 , 08--9111-2477
โทรสาร :0-2688-1100
E-Mail :songkran_menthong@yahoo.com
Website : www.safecon.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 01/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร