สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.684
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 21/09/2553
วันที่เริ่มใช้ 21/09/2562
วันที่หมดอายุ 20/09/2563
ที่อยู่ 505/10 ตรอกบางอุทิศ
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 0-2289-4234 , 08--9111-2477
โทรสาร 0-2688-1100
E-Mail songkran_menthong@yahoo.com
Website www.safecon.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร