สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.672
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วีอี โซลูชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/08/2553
วันที่เริ่มใช้ :20/04/2561
วันที่หมดอายุ :19/04/2562
ที่อยู่ :5 ซ.พัฒนาการ 48 ถ.พัฒนาการ
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2720-4861-70
โทรสาร :0-2720-4874-5
E-Mail :info@vesolution.com
Website : www.vesolution.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร