สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.670
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีเอ็ม โปรเฟรสชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/08/2553
วันที่เริ่มใช้ :16/10/2560
วันที่หมดอายุ :15/10/2561
ที่อยู่ :78/8 ถ.แจ้งวัฒนะ
:แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :02-521-5318
โทรสาร :02-521-5319
E-Mail :suphong99@gmail.com
Website : www.cmpro.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร