สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.679
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วี เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 07/09/2553
วันที่เริ่มใช้ 07/09/2561
วันที่หมดอายุ 06/09/2562
ที่อยู่ 29/216 หมู่ที่ 5
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 0-2964-2975 / 061-878-7851
โทรสาร 0-2964-2975
E-Mail perm_vsps@yahoo.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร