สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.679
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วี เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/09/2553
วันที่เริ่มใช้ :07/09/2560
วันที่หมดอายุ :06/09/2561
ที่อยู่ :29/216 หมู่ที่ 5
:ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2964-2975 / 061-878-7851
โทรสาร :0-2964-2975
E-Mail :perm_vsps@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร