สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.680
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ปรีชานานากิจ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/09/2553
วันที่เริ่มใช้ 09/09/2561
วันที่หมดอายุ 08/09/2562
ที่อยู่ 5/28 ซอยสันติทาวน์เฮ้าส์ ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ 0-2254-3542-3
โทรสาร 0-2253-4434
E-Mail office@mypnk.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร