สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.680
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ปรีชานานากิจ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/09/2553
วันที่เริ่มใช้ :09/09/2561
วันที่หมดอายุ :08/09/2562
ที่อยู่ :5/28 ซอยสันติทาวน์เฮ้าส์ ถนนวิทยุ
:แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10330
โทรศัพท์ :0-2254-3542-3
โทรสาร :0-2253-4434
E-Mail :office@mypnk.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร