สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.678
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นริชเมนท์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :06/09/2553
วันที่เริ่มใช้ :06/09/2560
วันที่หมดอายุ :05/09/2561
ที่อยู่ :175 ซอยโชคชัย 4 ซ.49 ถนนโชคชัย 4
:แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2931-5274
โทรสาร :0-2931-4133
E-Mail :yoothapong_s@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร