สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.81
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2561
วันที่หมดอายุ :10/02/2562
ที่อยู่ :2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1704
:ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2308-0947-9
โทรสาร :0-2308-0946
E-Mail :admin@escon.co.th
Website : www.escon.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร