สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.81
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/02/2545
วันที่เริ่มใช้ 11/02/2562
วันที่หมดอายุ 10/02/2563
ที่อยู่ 2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1704
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2308-0947-9
โทรสาร 0-2308-0946
E-Mail admin@escon.co.th
Website www.escon.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร