สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.681
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/09/2553
วันที่เริ่มใช้ :05/09/2561
วันที่หมดอายุ :04/09/2562
ที่อยู่ :2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
:แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2723-4420-5
โทรสาร :0-2723-4427
E-Mail :
Website : www.italthaiengineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :156
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร