สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.681
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/09/2553
วันที่เริ่มใช้ 05/09/2561
วันที่หมดอายุ 04/09/2562
ที่อยู่ 2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2723-4420-5
โทรสาร 0-2723-4427
E-Mail
Website www.italthaiengineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 156
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 04/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร