สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.676
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คาบิเน็ทอินจิเนียร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :24/08/2553
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2559
วันที่หมดอายุ :10/02/2560
ที่อยู่ :39/157 ซ.นวมินทร์ 143 ถ.นวมินทร์ ม.10
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2363-4395-7
โทรสาร :0-2363-4397
E-Mail :kabinett@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/01/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร