สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.677
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ที่ปรึกษา คีน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :25/08/2553
วันที่เริ่มใช้ :24/12/2558
วันที่หมดอายุ :23/12/2559
ที่อยู่ :702/5-6 ถ.พัฒนาการ
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2314-0287 , 0-2319-2045
โทรสาร :0-2318-6407
E-Mail :info@keenconsultants.co.th
Website : www.keenconsultants.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/10/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร