สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.677
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ที่ปรึกษา คีน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 25/08/2553
วันที่เริ่มใช้ 10/07/2562
วันที่หมดอายุ 09/07/2563
ที่อยู่ 702/5-6 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 0-2314-0287 , 0-2319-2045
โทรสาร 0-2318-6407
E-Mail
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 14/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร