สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.669
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิ้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :04/08/2553
วันที่เริ่มใช้ :04/08/2561
วันที่หมดอายุ :03/08/2562
ที่อยู่ :2034/57 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
:แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :02-723-4433-4
โทรสาร :02-723-4435
E-Mail :weint@weint.co.th
Website : www.weint.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร