สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.667
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็มเทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :15/07/2553
วันที่เริ่มใช้ :15/07/2561
วันที่หมดอายุ :14/07/2562
ที่อยู่ :32/207-208 ถนนประชาอุทิศ
:แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10140
โทรศัพท์ :02-873-4735-6
โทรสาร :02-873-4737
E-Mail :engineering_estec@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร