สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.667
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็มเทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/07/2553
วันที่เริ่มใช้ 15/07/2562
วันที่หมดอายุ 14/07/2563
ที่อยู่ 32/207-208 ถนนประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10140
โทรศัพท์ 02-873-4735-6
โทรสาร 02-873-4737
E-Mail engineering_estec@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 10/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร