สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.673
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ไฟร เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :18/08/2553
วันที่เริ่มใช้ :18/08/2558
วันที่หมดอายุ :17/08/2559
ที่อยู่ :253 อโศก ชั้น 25 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
:แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2261-9963-4
โทรสาร :0-2261-9965
E-Mail :efsi@loxinfo.co.th
Website : www.efsi.biz
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/08/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร