สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.685
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เออี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/09/2553
วันที่เริ่มใช้ :13/03/2561
วันที่หมดอายุ :12/03/2562
ที่อยู่ :55 ซอยติวานนท์ 25 แยก 14/4
:ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2950-0662
โทรสาร :0-29580-0663
E-Mail :ae_supply@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร