สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.668
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ศิรกร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/07/2553
วันที่เริ่มใช้ :13/01/2559
วันที่หมดอายุ :12/01/2560
ที่อยู่ :53 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 91 ถ.จรัญสนิทวงศ์
:แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :0-2885-3160-5
โทรสาร :0-2885-3168-9
E-Mail :sk_homeoffice@yahoo.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/12/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร