สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.8
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2545
วันที่หมดอายุ :30/11/2546
ที่อยู่ :75/16 อาคารริชมอนด์ชั้น 10 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท
:แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :02-259-3867-9
โทรสาร :02-259-5041
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร