สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.665
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม. จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :29/06/2553
วันที่เริ่มใช้ :29/06/2555
วันที่หมดอายุ :28/06/2556
ที่อยู่ :52/597 หมู่ที่ 7
:ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12000
โทรศัพท์ :0-2997-9172-4
โทรสาร :0-2997-9172-4 ต่อ 116
E-Mail :engineering@aimcompany.net
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/04/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร