สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.666
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีเมโค คอร์โปเรชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/07/2553
วันที่เริ่มใช้ :01/07/2553
วันที่หมดอายุ :30/06/2554
ที่อยู่ :191/11 ซ.ลำลูกกา 69 ถ.ลำลูกกา
:หมู่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12150
โทรศัพท์ :02-994-4585-6
โทรสาร :02-533-2761
E-Mail :phakphum@semeco.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/06/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร