สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.674
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไมน์เว คอร์เปอเรชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/08/2553
วันที่เริ่มใช้ :20/08/2559
วันที่หมดอายุ :19/08/2560
ที่อยู่ :111,113 ซ.สิรินธร 7
:แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :0-2881-9602
โทรสาร :0-2881-9603
E-Mail :center@mindwaycorp.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/08/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร