สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.662
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 07/06/2553
วันที่เริ่มใช้ 07/06/2561
วันที่หมดอายุ 06/06/2562
ที่อยู่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02-2750026
โทรสาร 02-2757029
E-Mail lawdept@ch-karnchang.co.th
Website www.ch-karnchang.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 406
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร