สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.662
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/06/2553
วันที่เริ่มใช้ :07/06/2561
วันที่หมดอายุ :06/06/2562
ที่อยู่ :587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :02-2750026
โทรสาร :02-2757029
E-Mail :lawdept@ch-karnchang.co.th
Website : www.ch-karnchang.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :406
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร