สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.663
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เดคโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/06/2553
วันที่เริ่มใช้ :10/06/2561
วันที่หมดอายุ :09/06/2562
ที่อยู่ :146 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว
:แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2935-2127
โทรสาร :0-2935-2139
E-Mail :deccoengineering@yahoo.com
Website : www.deccoengineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :22
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร