สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.663
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เดคโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/06/2553
วันที่เริ่มใช้ 10/06/2561
วันที่หมดอายุ 09/06/2562
ที่อยู่ 146 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2935-2127
โทรสาร 0-2935-2139
E-Mail deccoengineering@yahoo.com
Website www.deccoengineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 22
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร