สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.660
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ดีพี อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 26/05/2553
วันที่เริ่มใช้ 26/05/2561
วันที่หมดอายุ 25/05/2562
ที่อยู่ 37 ซอยบางแวก 104 แยก 2-2
แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์ 08-5340-6496 , 0-2865-1914
โทรสาร 0-2865-1914 ต่อ 6
E-Mail Dpinspector@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร