สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.660
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ดีพี อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :26/05/2553
วันที่เริ่มใช้ :26/05/2561
วันที่หมดอายุ :25/05/2562
ที่อยู่ :37 ซอยบางแวก 104 แยก 2-2
:แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :08-5340-6496 , 0-2865-1914
โทรสาร :0-2865-1914 ต่อ 6
E-Mail :Dpinspector@gmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร