สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.661
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :04/06/2553
วันที่เริ่มใช้ :04/06/2558
วันที่หมดอายุ :03/06/2559
ที่อยู่ :110/29 หมู่ที่ 5 ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 8
:ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11130
โทรศัพท์ :0-2447-6073-5
โทรสาร :0-2447-6163
E-Mail :cimac@cimacthailand.com
Website : www.cimacthailand.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/07/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร