สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.79
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็น-เท็ค โซลูชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2546
วันที่หมดอายุ :10/02/2547
ที่อยู่ :45/6 ซ.สุขุมวิท 89/1 ถ.สุขุมวิท
:แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :02-311-4669
โทรสาร :02-311-4669
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร