สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.659
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 25/05/2553
วันที่เริ่มใช้ 25/05/2561
วันที่หมดอายุ 24/05/2562
ที่อยู่ 555 อาคารรสา ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 02-7971500
โทรสาร 0-2937-0112
E-Mail BVthailand@bv.com
Website www.bv.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 128
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร