สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.659
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :25/05/2553
วันที่เริ่มใช้ :25/05/2561
วันที่หมดอายุ :24/05/2562
ที่อยู่ :555 อาคารรสา ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน
:แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :02-7971500
โทรสาร :0-2937-0112
E-Mail :BVthailand@bv.com
Website : www.bv.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :128
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร