สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.658
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาคอนเนค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :23/04/2553
วันที่เริ่มใช้ :23/04/2561
วันที่หมดอายุ :22/04/2562
ที่อยู่ :48/13 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
:แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2574-5828,08-1815-8235
โทรสาร :0-2574-5829
E-Mail :headoffice@connext.in.th
Website : www.connext.in.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร