สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.658
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาคอนเนค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 23/04/2553
วันที่เริ่มใช้ 23/04/2561
วันที่หมดอายุ 22/04/2562
ที่อยู่ 48/13 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 0-2574-5828,08-1815-8235
โทรสาร 0-2574-5829
E-Mail headoffice@connext.in.th
Website www.connext.in.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร