สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.652
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินฟราสตรัคเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2553
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2553
วันที่หมดอายุ :09/03/2554
ที่อยู่ :94/660 ถ.สุวินทวงศ์ หมู่ที่ 4
:แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10530
โทรศัพท์ :0-2956-6848 , 0-2184-2506
โทรสาร :0-2184-2506
E-Mail :greenline_isec@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/02/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร