สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.653
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :22/03/2553
วันที่เริ่มใช้ :22/03/2553
วันที่หมดอายุ :21/03/2554
ที่อยู่ :143 อาคารเจริญภัณฑ์เบเกอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น 3
:ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :30000
โทรศัพท์ :08-1821-4031
โทรสาร :044-370383
E-Mail :seem2020@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/02/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร