สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.653
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 22/03/2553
วันที่เริ่มใช้ 23/06/2561
วันที่หมดอายุ 22/06/2562
ที่อยู่ 143 อาคารเจริญภัณฑ ชั้นที่ 3 ถ.มหาดไทย
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ 08-1821-4031 044341373 04425
โทรสาร 044255767 044341373
E-Mail seem4488@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร