สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.653
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :22/03/2553
วันที่เริ่มใช้ :23/06/2561
วันที่หมดอายุ :22/06/2562
ที่อยู่ :143 อาคารเจริญภัณฑ ชั้นที่ 3 ถ.มหาดไทย
:ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :30000
โทรศัพท์ :08-1821-4031 044341373 04425
โทรสาร :044255767 044341373
E-Mail :seem4488@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร