สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.78
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2545
วันที่เริ่มใช้ :14/02/2561
วันที่หมดอายุ :13/02/2562
ที่อยู่ :34 ซ.สุภาพงษ์ 1 แยก 6 ถ.ศรีนครินทร์
:แขวงหนองบอน เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2322-2630-1
โทรสาร :0-2322-2630
E-Mail :uecengineering@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร