สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.657
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีวิลพาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/04/2553
วันที่เริ่มใช้ :11/11/2560
วันที่หมดอายุ :10/11/2561
ที่อยู่ :135/10-11 หมู่ที่ 2 ซ.โกสุมนิเวศน์
:ถ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2982-3900
โทรสาร :0-2982-3900
E-Mail :civilpark@civilpark.com
Website : www.civilpark.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร