สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.657
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีวิลพาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 20/04/2553
วันที่เริ่มใช้ 11/11/2561
วันที่หมดอายุ 10/11/2562
ที่อยู่ 135/10-11 หมู่ที่ 2 ซ.โกสุมนิเวศน์
ถ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 0-2982-3900
โทรสาร 0-2982-3900
E-Mail civilpark@civilpark.com
Website www.civilpark.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร