สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.77
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เนชั่นแนล เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2545
วันที่หมดอายุ :10/02/2546
ที่อยู่ :87, 89 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
:แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10320
โทรศัพท์ :02-275-1795-6, 02-275-5798
โทรสาร :02-276-2654
E-Mail :necco@ksc.th.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/08/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร