สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.664
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ.พี.ซี.คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :28/06/2553
วันที่เริ่มใช้ :28/06/2553
วันที่หมดอายุ :27/06/2554
ที่อยู่ :89/38 หมู่ 10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
:แขวงอ้อมน้อย เขตกระทุ่มแบน
จังหวัด :สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :74130
โทรศัพท์ :0-2813-0062-3
โทรสาร :0-2813-1244
E-Mail :apcc.consult@gmail.com
Website : www.apc-consult.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/12/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร