สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.650
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :05/02/2553
วันที่เริ่มใช้ :05/02/2561
วันที่หมดอายุ :04/02/2562
ที่อยู่ :1350/177 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น 11
:ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :020126944
โทรสาร :020126943
E-Mail :admin@mjrmgmt.com
Website : www.mjr.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :14
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร