สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.646
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีนนาเคิล คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/02/2553
วันที่เริ่มใช้ :01/02/2561
วันที่หมดอายุ :31/01/2562
ที่อยู่ :246 ซ.วิภาวดีรังสิต 12/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2690-8374-5,081-8267182
โทรสาร :0-2690-8376
E-Mail :pinnacle_con@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร