สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.646
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีนนาเคิล คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/02/2553
วันที่เริ่มใช้ 01/02/2561
วันที่หมดอายุ 31/01/2562
ที่อยู่ 246 ซ.วิภาวดีรังสิต 12/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 0-2690-8374-5,081-8267182
โทรสาร 0-2690-8376
E-Mail pinnacle_con@yahoo.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 10
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 14/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร