สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.645
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไออาร์อาร์ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/01/2553
วันที่เริ่มใช้ :19/01/2555
วันที่หมดอายุ :18/01/2556
ที่อยู่ :39 ซ.ประชานิเวศน์ 3 ซ.10/2 หมู่ 1
:ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2952-0429
โทรสาร :0-2952-0429
E-Mail :irri_25hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/01/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร