สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.655
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สตรีม ไรซ์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :30/03/2553
วันที่เริ่มใช้ :30/03/2553
วันที่หมดอายุ :29/03/2554
ที่อยู่ :10 ซ.นาวงประชาพัฒนา 3 ถ.นาวงประชาพัฒนา
:แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2565-8530 , 0-2928-5011
โทรสาร :0-2565-8531
E-Mail :stream_rice@hotmail.com
Website : www.streamrice.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/12/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร